fbpx

AKADEMIA AKCJI I REAKCJI

KRAV MAGA i STRZELECTWO

UMOWA NA KARNET ZAWARTA ELEKTRONICZNIE

Zapraszam do zapoznania w 4 krokach z umową na karnet Krav Maga a następnie wysłanie zawarcia umowy elektronicznie.

Agenda:

 

1. Wprowadzenie.

2. Dane osobowe do umowy.

3. Warunki zawarcia umowy.

4. Wybór długości karnetu oraz przysługujących zniżek.

5. Przesłanie formularza.

 

REGULAMIN SEKCJI KRAV MAGA KIDS – AKADEMIA AKCJI I REAKCJI

1. Bądź punktualny i systematyczny

Na zajęcia przychodź zawsze kilka minut wcześniej, tak abyś miał czas na przebranie się
i formalności. Staraj się również regularnie uczestniczyć w treningach.

2. Zamieniaj strój na treningowy

Na każdym  treningu obowiązuje strój sportowy – spodnie dresowe, koszulka, obuwie sportowe, a po pewnym czasie ochraniacze.

3. Pamiętaj o higienie

W czasie treningu będziesz w bliskim kontakcie z innymi osobami.

4. Dbaj o zdrowie swoje i innych

Jeśli jesteś chory bądź osłabiony – zrezygnuj z treningu. Zawsze informuj Instruktora o niedyspozycji lub nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Pamiętaj również, że na treningu można doznać kontuzji, więc uważaj na swoje bezpieczeństwo jak i na bezpieczeństwo swojego partnera.

5. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

Wykonuj ćwiczenia zgodnie z poleceniem Instruktora. Podczas trwania zajęć nie oddalaj się bez wcześniejszego powiadomienia Instruktora bądź partnera. Korzystaj ze sprzętu treningowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wybieraj obuwie sportowe bezpieczne dla Ciebie i partnera tzn. takie, w którym sam akceptował byś kopnięcie. Zdejmij zegarek,  biżuterie i inne akcesoria mogące uszkodzić Ciebie lub partnera.

6. Składki członkowskie i coroczna opłata na sprzęt.

 Wysokość opłat za treningi ustala Główny Instruktor Sekcji Krav Maga Akademii Akcji i Reakcji. Główny Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w dowolnym momencie. Opłatę za treningi wnosi się w trybie miesięcznym. Opłatę za trening należy wnieść do 10-ego dnia danego  miesiąca. Nowy członek Sekcji zobligowany jest wnieść opłatę za treningi zgodnie z okresem członkostwa. Początek okresu członkostwa wyznacza drugi trening, w którym uczestniczył (pierwszy trening jest gratis). Opłaty za treningi mogą być wpłacane poprzez stronę internetową poprzez sklep i płatności cyklicznych.

 • Od Listopada opłacanie treningów będzie poprzez system karnetów i cyklicznych płatności który będzie opierał się na opłatach poprzez system na naszej stronie. Natomiast sekcja dziecięca od października.
 • Na stronie dokonujemy płatności wybierając w pierszej kolejności produkt:

Normlany Karnet

Ulgowy Karnet

Służby mundurowych Karnet

 • Następnie wybieramy długość karnetu 1,3,6,9 miesięcy. Czym dłuższy tym cena jest atrakcyjniejsza.
 • W przypadku choroby dłuższej jak 3 tyg. lub wyjazdu kontuzji i tp. Zawieszamy karnet poprzez maila lub wiadomość smsa w której określamy.

- czas abstynencji,
- Datę początku nieobecności,
- przewidywaną datę powrotu na treningi i wskazanie daty wznowienia płatności,
- Imię i Nazwisko, nr. tel jeżeli jest to mail.

 • Maksymalny okres zawieszenia karnetu jest to 6 miesięcy.
 • Jeżeli zrezygnujemy z karnetu i uczestniczenia w zajęciach informujemy w ten sam sposób jak w przypadku zawieszenia. I opłacamy w wysokości 30% pozostałe pełne miesiące do końca umowy.
 • Przy pierwszym zakupie karnetu koszulka jest gratis.
 • Jeżeli karnet został zakupiony między 15 a 30/31 dniem miesiąca następna płatność będzie automatycznie pobierana między 12-15 dniem każdego miesiąca.
 1. Po podpisaniu umowy u instruktora na Sali dostaniesz dokładny opis jak wykupić płatność cykliczną na stronie.
 2. Oczywiście każda z opcji będzie automatycznie odnawiana. Więc należy pamiętać żeby pod koniec umowy jeżeli nie chcę się kontynuować umowy należy napisać wypowiedzenie na co najmniej 10 dni przed jej końcem.

To rozwiązanie ułatwia nam płatności za treningi.

 1. Jeżeli po 6 miesiącach nie zrezygnujesz z karnetu automatycznie umowa przedłuża się o kolejne 6 miesięcy. I tak samo przy każdej długości karnetu.
 2. Jeżeli przy umowie np. na 9 miesięcy uczestnik umowy będzie chciał zrezygnować i rozwiązać umowę po 3 miesiącach to pozostałą część karnetów trzeba zapłacić w wysokości 30% wartości karnetu. Tak jak niżej na wyliczeniach:

3 miesiące x 119 zł = 357 zł które już zostało zapłacone i wpłynęła prośba o zakończenie umowy. Zostało 6 x 119 zł = 714 zł

714 zł x 30% = 214 zł – tą kwotę trzeba dopłacić przy rezygnacji.

Adekwatnie opłata jest w zależności o pozostałego czasu karnetu do końca. Według wyliczeń powyżej.

DOKŁADNE GODZINY I MIEJSCE TRENINGÓW W WAŁCZU, TRZCIANCE i LUBASZU  JEST OPISANE NA NASZEJ STRONIE

WWW.AKADEMIAAIR.PL

Zaleganie z opłatami za treningi.

Zaleganie z opłatami za treningi przez okres dłuższy niż 1 miesiące skutkować będzie zawieszeniem w prawach członkowskich. Decyzję o zawieszeniu członka w jego prawach podejmuje Główny Instruktor, który zobowiązany jest do powiadomienia członka o zaległościach. Członek Sekcji zobowiązany jest przed upływem 30 dni od otrzymania powiadomienia uregulować zaległości. W przypadku braku wpłaty zostaje on skreślony z listy członków i traci wszelkie prawa. Warunkiem ponownego przyjęcia jest ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej i uregulowanie zaległych opłat. Za nieterminowe wpłaty naliczamy jednorazową opłatę w wysokości 10,00 zł.

7. Sankcje

Osoba, która zalega z płatnościami, może zostać niedopuszczona do uczestnictwa w zajęciach,  do momentu uregulowania zaległości. Osoba, która się spóźni na trening lub będzie używać słów powszechnie uznawanych za wulgarne musi się liczyć z karą  w postaci ćwiczeń siłowych :).

8. Dbanie o wizerunek sekcji

Dbaj o wizerunek sekcji oraz miejsce treningów – wynajmowane  sale, puby, autobusy , etc.  Nie zostawiaj butelek po wodzie, ubrań, ręczników oraz odkładaj na miejsce sprzęt treningowy.

9. Tolerancja

Na zajęciach dbaj o dobre stosunki z innymi uczestnikami, bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie religijne, kolor skóry czy poziom sprawności fizycznej.10. Wszelkie inne opłaty za treningi lub w innej formie zastrzegam sobie prawo do ustaleń indywidualnych z osobą wykupującą karnet.

 

RODO

 • a) Administratorem danych osobowych jest firma Akademia Akcji i Reakcji Michał Szymanowski, Marcinkowice 61/4 78-540 Tuczno , NIP 894 27 12 124  691 409 400  mail. Ms.akademiaair@gmail.com oraz osoby które są zatrudnione w firmie na zasadzie umowy zlecenie.
 • b) dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie oraz w celach marketingowych tj. przysłaniu oferty szkoleniowej.
 • c) dane osoby będą przekazywane odbiorcom danych osobowych którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 • d) dane osobowe oraz informacje o uczestnictwie w treningach systemu Krav Maga mogą być udostępnione Policji i innym przedstawicielom prawa w Polsce, którzy wskażą podstawę prawną i faktyczną.
 • e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osób, których dane dotyczą i ich sprostowania lub usunięcia.
 • f) podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w treningach i szkoleniach sekcji Krav Maga Akademii Akcji i Reakcji.
 • g) osoba, która nie poda danych osobowych musi liczyć się z konsekwencją usunięcia z treningów i szkoleń sekcji Krav Maga Akademia Akcji i Reakcji.
 • h) osoba, która skorzysta z usługi newsletter na stronie akademiaair.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach i w zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać po wcześniejszym poinformowaniu pisemnym firmy Akademia Akcji i Reakcji.
 • i) osoba podająca dane osobowe w formularzach kontaktowych na stronie www.akademiaair.pl
  w celu uzyskania informacji o treningach i szkoleniach sekcji Krav Maga – Akademia Akcji i Reakcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności sekcji (http://www.akademiaair.pl/polityka-prywatnosci/) przez firmę Akademia Akcji i Reakcji Michał Szymanowski, Marcinkowice 61/4 78-540 Tuczno , NIP 894 27 12 124  691 409 400  mail. Ms.akademiaair@gmail.com oraz osoby które są zatrudnione w firmie na zasadzie umowy zlecenie. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się telefonicznie. Osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych, ich edytowania lub usunięcia.
Shopping Cart

Super gratuluje przejścia do końca umowy.
Poniżej link do sklepu i możliwość zakupienia karnetu.

Może zainteresuje Cię strzelectwo?